Veelgestelde vragen

Bij osteopathie is het manipuleren (kraken) slechts een deel van de behandeling, zelfs vaak niet noodzakelijk. De osteopaat probeert immers alle systemen in het lichaam te behandelen; naast het pariëtale systeem (bewegingsapparaat) dus ook het viscerale (organen) en het craniosacrale (zenuwstelsel en schedel) systeem. De chiropractor gaat meer uit van enkel het pariëtale systeem en is wat men in de volksmond een kraker noemt.

U kan bij een osteopaat terecht zonder briefje van de huisarts.
In sommige gevallen is wel een briefje nodig bv. wanneer de verzekering dit vraagt na een ongeval.

Een behandeling in onze praktijk kost 55 euro voor een behandeling van ongeveer 45 minuten. U krijgt van ons een briefje mee waarop u een klevertje plakt van de mutualiteit en wanneer u dit binnenbrengt krijgt u voor deze behandeling 10 euro terugbetaald door de mutualiteit. Dit met een maximum van 5 briefjes per jaar.

Deze letters zijn een soort kwaliteitsgarantie. Een erkende osteopaat is lid van een beroepsvereniging voor osteopaten en is opgenomen in de lijst voor terugbetaling door de ziekenfondsen. De erkende osteopaat heeft daarom steeds een titel achter zijn naam staan. Zo staat D.O. voor ‘diplomated osteopaat' waarmee aangetoond wordt dat de osteopaat een volledige opleiding osteopathie heeft afgerond (5 jaar parttime voor artsen en kinesisten en 5 jaar fulltime voor anderen, met afgifte en goedkeuring van een thesis). M.R.O.B. staat dan weer voor ‘Members of the Registered Osteopaths of Belgium' en wilt dus zeggen dat de osteopaat lid is van de beroepsvereniging. Deze osteopaat zal dus enkel osteopathie uitvoeren en is in orde met verzekeringen en terugbetalingen.
De vergoeding die de mutualiteit geeft, telt enkel voor osteopaten die lid zijn van een beroepsvereniging.

Vaak wordt gesproken over alternatieve geneeskunde (of dit/of dat). De osteopaat gaat echter uit van het holistische principe, de behandeling van het hele lichaam. We spreken dus zelf liever van complementaire geneeskunde (en/en) omdat als er een samenwerking is op elk vlak van de verschillende soorten geneeskunde we u nog beter kunnen helpen.

Osteopathie en kinesitherapie zijn twee totaal verschillende zaken. Een osteopaat zal ook een osteopatisch bilan opmaken (equivalent van een diagnose bij de arts) en daarna zelf het behandelingsplan opstellen. Een kinesist werkt enkel na diagnose en doorverwijzing van de arts. Er zijn klachten die beter door een kinesist worden behandeld en andere die beter door een osteopaat onder handen worden genomen. Elke kinesist kan natuurlijk de opleiding osteopathie volgen maar moet daarna kiezen welke van de twee jobs hij wil uitoefenen om erkend te worden als osteopaat door de beroepsvereniging.